Quảng cáo giá tốt liệu có hiệu suất cao không?

Quảng cáo giá thấp là 1 hình thức quảng cáo để sale bán hàng được nhiều bạn áp dụng trong thời gian gần đây. Giống như Các mô hình quảng cáo truyền thống không giống, quảng cáo giá thấp cũng có Những tác động nhất định. Có Những kênh quảng cáo giá bèo phổ biến