Tổng hợp ứng dụng tư vấn xem camera giám sát giá rẻ qua Smartphone

thời điểm này trên thị trường có phần lớn chiếc đầu ghi hình giá lắp đặt camera quan sát vì vậy cũng tương ứng đa dạng ứng dụng tư vấn xem camera wifi giá rẻ qua sản phẩm điện thoại chỉ ưng ý cho một số đầu ghi hình. nếu quý các bạn đã mất phần mềm trên sản phẩm điện thoại, hoặc mua di động mới vững chắc tham khảo danh sách phần mềm tương ứng với đầu ghi hình của người dùng

Tham khảo thêm lap camera quan sat vung tau

Những PORT VÀ phần mềm XEM camera quan sat gia dinh TRÊN di động THEO TÊN HÃNG, trang bị TƯƠNG ỨNG

1. Các Port và ứng dụng camera giam sat trên sản phẩm điện thoại cho đầu ghi HIKVISION

 • Port web: 80
 • Port di động 8000
 • Port hỗ trợ : 1554
 • ứng dụng xem trên điện thoại: iVMS-4500; Hik-Connect

2. Các Port và ứng dụng camera giam sat trên mobile cho đầu ghi Questek One

 • Port web: 80
 • Port mobile:5800
 • phần mềm xem trên điện thoại: RView

3. Các Port và ứng dụng camera giam sat trên di động cho đầu ghi DAHUA

 • Mở Port Web: 80
 • Mở port Mobile: 37777
 • ứng dụng xem trên hệ điều hành iOS: IDMSS
 • phần mềm xem trên hệ điều hành Android: gDmss HD.

4. Những Port và phần mềm camera giam sát qua điện thoại trên điện thoại cho đầu ghi KBVISION

 • Mở Port Web: 80
 • Mở port Mobile: 37777
 • ứng dụng camera giam sat trên điện thoại: KBVISION Lite; KBVISION HD

5. Những Port và ứng dụng giá camera chống trộm trên thiết bị di động cho đầu ghi AVTECH

 • Mở Port Web, điện thoại Modem: 80.
 • ứng dụng xem qua di động: EagleEyes.

6. Các Port và phần mềm camera lắp nhà xưởng trên điện thoại cho đầu ghi VANTECH

 

 

 • + DVR VP-4500D1-8500D1-16500D1-32500D1 – gDMSS Lite – gDMSS Plus (107.000)
 • + DVR VP-4960H-8960H-16960H – gDMSS Lite – gDMSS Plus (107.000)
 • + DVR VT-4100-8100-16100 – iWatch DVR II
 • + DVR VT-4200-8200S-16200S – gDMSS Lite – gDMSS Plus (107.000)
 • + DVR VT-4400S-4400M-8400-16400 –
 • + DVR VT-4800H-8800H-16800H – QmEYE
 • + DVR VT-4800S-4800SA-4800M-8800M-8800H-16800M-16800H-24800M-24800H-32800M-32800H – Naway+
 • + DVR VT-4800S-8800S New phiên bản.05-2014 – QmEYE
 • + DVR VT-4900-8900-16900 – QmEYE
 • + DVR VT-8100D1-16100D1 – IWatch DVR
 • + VP-450CVI-850CVI – gDMSS Lite – gDMSS Plus (107.000)
 • + VP-453CVI-853CVI – QmEYE
 • + VP-454CVI-854CVI-1654CVI – QmEYE
 • + VP-851CVI-1651CVI – gDMSS Lite – gDMSS Plus (107.000)
 • + VP-460AHD-860AHD-1660AHD – VmeyeSuper
 • + VP-461AHD-861AHD-1661AHD – VmeyeSuper

7. Các Port và ứng dụng camera trên Mobile cho đầu ghi VDTECH.

 • Mở Port Web: 80
 • Mở Port thiết bị di động :34567
 • Phần mềm: vMEyeSuper

7. Những Port và phần mềm camera quan sat gia dinh trên Mobile cho đầu ghi JTECH.

 • Mở Port Web: 80
 • Mở Port điện thoại :34567
 • Phần mềm: vMEyevMEyeSuper

8. Các Port và phần mềm lap camera an ninh trên Mobile cho đầu ghi JUAN.

 • Mở Port Web: 80-8880
 • Mở Port Mobile: 80
 • phần mềm xem qua nền tảng sử dụng iOS và Android:
 • +Xem bằng tên miền và địa chỉ IP và CLOUD: ESEENET
 • +Xem phần mềm nền tảng sử dụng Android: ESEE

9. Các Port và ứng dụng lap camera an ninh trên Smartphone cho đầu ghi KCE

 • Port web: 80 – 9011
 • Port Smartphone : 9010
 • ứng dụng xem qua điện thoại: KMCS2 – MobileViewer – riêng đầu mã K4 sử dụng ACS

10.Các Port và ứng dụng camera trên Mobile cho đầu ghi Tibet

 • Port web: 80
 • Port di động 9091
 • ứng dụng xem qua điện thoại i-smartViewer

11. Những Port và ứng dụng camera quan sat gia dinh trên điện thoại cho đầu ghi Samsung

 • Port web 80
 • Port di động 8081 – 9004
 • ứng dụng xem qua điện thoại: IPOLIS di động

chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách phần mềm trên sản phẩm điện thoại mới nhất phù hợp có từng đầu ghi hình của quý người sử dụng